Biljke za dvorište

Biljke za dvorište

U ponudi:

- Četinari
- Lišćari
- Kalemišćari
- Puzavice
- Cvetno i ukrasno šiblje
- Trave i trske
- Živa ograda
- Voće
- Ruže
- Perene
- Topijarne forme

ThujaOccidentalisSmaragd3  ThujaOccidentalisDanica4  ChamaecyparisLawsonianaGlobus2  300xX1