Parkovsko navodnjavanje

Parkovsko navodnjavanje

Parkovsko navodnjavanje - Uređenje parkova

Došlo je vreme da shvatimo da su javne zelene površine (ulično zelenilo, parkovi, sportsko-rekreativne površine, groblja, skverovi, zelenilo stambenih naselja, drvoredi…), takođe NAŠE ZELENILO, kao i naši privatni vrtovi! To nije nešto, što je tuđe, i jednako se lepo može uživati, kao u prelepom kutku sopstvenog vrta.

Ne treba praviti razliku u izboru biljaka, kada su u pitanju javne zelene površine. I ovde vrede sva obeležja hortikulturne struke, po pitanju kvaliteta vrsta i kvaliteta sadnica. Takođe, mora biti zastupljen estetski kvalitet – kombinacije boja i oblika, spratovnost biljnog materijala, smenjivanje boja u zavisnosti od doba godine, cvetajući sadržaj.

Ovde je potrebno sagledavanje uslova u kojima će se biljke saditi, kao i mašta koja će dati zanimljivu zelenu površinu… Ipak, ovde postoji i niz specifičnosti na koje naša stručna služba Vodonoša posebno obraća pažnju kada su u pitanju javne površine:

  • Treba obratiti pažnju na nadzemnu i podzemnu instalaciju,
  • Imati u vidu saobraćajne propise i ne ugroziti saobraćaj npr. širinom krošnje ili preglednosti raskrsnica.
  • Ne saditi drveće koje je podložno lomljenju usled olujnih vetrova,
  • Ne saditi drveće s jakim bočnim korenjem blizu pešačkih i biciklističkih staza,
  • Na pešačkim zonama ne saditi „prljave“ vrste drveća (koje zbacuju sa sebe cvet, plod i list).
  • U prometnim pešačkim zonama ne saditi vrste koje izazivaju jaku polensku reakciju.

Kada uređujemo park, svakako je neophodno sagledati stanje i očistiti i otkloniti sve ono što je suvišno i narušava postojeće stanje (otpad, neophodno je potkresati stabla, očistiti korov, skratiti travu). Insistiramo na fontanama, jer daju svežinu i divan estetski efekat, postavljamo rasvetu koja fontani daje impresivan izgled i podstiče okupljanje većeg broja ljudi.
Uređivanje javnih površina nam je naročito veliki izazov, jer te površine treba da budu ogledalo naše sredine, ljudi koji žive u njoj, i putem njih svakako ljudi koji dolaze sa strane mogu da sagledaju kako brinemo i koliko volimo svoju sredinu.