Navodnjavanje vinograda

Navodnjavanje vinograda

Navodnjavanje vinograda, Vodonoša Novi SadDanašnji trend je da se grožđe navodnjava bar dok zrno ne počne da zri, jer preko navodnjavanja uspostavljamo kompletnu kontrolu razvoja vina za vreme sušnih perioda kao i u vlažnim klimama (ono definitivno igra važnu ulogu za vreme sušnih, beskišnih perioda).

IZBOR SISTEMA KAP-PO-KAP

Instaliranje sistema kap po kap nije samo po sebi dovoljno za dobijanje maksimalnih prinosa. Prvo, naša stručna služba mora utvrditi tip zemljišta, izvor vode, količinu i kvalitet vode koja nam je na raspolaganju, topologiju zemljišta, željeni nivo automatike navodnjavanja.

Nakon toga definišemo razmak kapaljki kod laterala. Izvor vode i njen kvalitet definišu tip filtera. Ukoliko vršimo prihranu preko sistema za navodnjavanje, moramo instalirati dozator za đubrivo pre sekundarnog filtera i povezati ga sa rezervoarom za đubrivo. Koristimo dva tipa kapaljki- obične i samokonpenzujuće, a samo kapaljka može biti ugrađena u crevo ili na njega.

Navodnjavanje vinograda u većini slučajeva se radi cevima kap po kap koje su pričvršćene za konstrukciju koja već drži biljke vinove loze!

Vinovu lozu naročito je važno navodnjavati početkom prolećne vegetacije da se količina plodova grožđa ne bi smanjila, jer vodeni deficiti tokom leta i nakon berbe vinograda mogu poremetiti razvoj pupoljka i uzrokovati prerano gubljenje listova vinove loze, dok sa druge strane previše vode može uzrokovati loš razmak između listova i nedostatak zimske otpornosti, a može oštetiti i korenje vinove loze tj. uskratiti im kiseonik i stvoriti uslove koji pogoduju razvoju zemljoprenosivih bolesti.
Naša stručna služba uvek se vodi jednim ciljom: zadržati vlagu u zoni korena koja će omogućiti odgovarajući nivo rasta vinograda (vinove loze) i neće smanjiti prinose useva kao ni kvaliteta u trenutnim ili sledećim  godinama!

Ako se osvrnemo na područje Vojvodine, moramo naglasiti da je naše iskustvo reklo da je za pravilan razvoj i visok prinos, potrebno oko 450 mm vode. Najveća potrošnja vode vinove loze je u fazi rasta bobica, oko 50-60 % od ukupno utrošene vode u periodu vegetacije.

U našim pedoklimatskim uslovima, nema potrebe da se vinograd zaliva pre cvetanja, izuzev na peskovitim zemljištima. U periodu od formiranja bobica do šarka (od juna do sredine avgusta) praktikujemo 1 do 3 zalivanja, u zavisnosti od količine i rasporeda padavina.

Što se tiče načina i tehnike, vinovu lozu navodnjavamo brazdama, kišenjem, sistemom kap po kap (površinskim ili ukopanim lateralima), ili mikrokišenjem, koji je jednostavan i vrlo povoljan sistem, zahteva samo zamenu kapljača na lateralima sa mikrorasprskivačima. U celini kvalitet vode, način i vreme navodnjavanja u organskoj proizvodnji mora, pored ekonomičnog, kvalitetnog i bezbednog prinosa, da obezbedi zaštitu ekoloških resursa, posebno zemljišta.