Navodnjavanje bašti

Navodnjavanje bašti

Podzemni, automatski, poluautomatski sistemi za navodnjavanje baste, izvedeni rotorima, sprejerima i sistemom kap-po-kap, garantuju optimalnu količinu vode svakom delu Vaše baste.

Navodnjavanje bašte, Vodonoša Novi SadOptimalno snabdevanje vodom tokom sušnih perioda, umnogome pomaže kontinuiranom i dinamičnom rastu. Ukoliko Vam postavimo sistem za zalivanje kap-po-kap, onda ste rešili problem snabdevanja biljaka vodom, jer ono predstavlja tehnologiju tačno koliko treba i baš kada treba!
Tačno se zna kolikom količinom vode može da snabde u jedinici vremena i u skladu sa potrebama biljke, odredi se vreme trajanja zalivanja, a prednost ovog sistema koju volimo da ističemo jesto što voda teče u veoma slabim mlazevima, tako da zemljište uspe da veže svu, odnosno veći deo količine vode, koja istekne.

Zalivanje preporučujemo u ranim jutanjim ili kasnim popodnevnim časovima, jer će, na taj način, manji deo vode ispariti, odnosno upiće veću količinu vode dublji slojevi zemljišta, pa će tokom predstojećeg dana biti dostupna korenovom sistemu. Ono što praktikujemo i volimo da preporučimo jeste odlična kombinacija sistema kap-po-kap sa ŽbunTex prostirkom. Folija je tu da spreči rast korovskih biljaka, jer joj oduzimaju i hranljive materije i vodu, a tu je i da spreči isparavanje vode iz tla.

Većina povrtarskih biljaka gaji se isključivo u navodnjavanju, jer se jedino u takvoj proizvodnji mogu dobiti visoki prinosi odgovarajućeg kvaliteta. One zahtevaju viši nivo vlažnosti zemljišta u poređenju sa ratarskim usevima, zbog slabije razvijenog korenovog sistema u odnosu na nadzemni deo, koji transpiriše veliku količinu vode. Većina povrtarskih biljaka ima razvijen korenov sistem slabe usisne moći, te mogu koristiti vodu iz zemljišta samo kada je zemljište dovoljno vlažno.

U proizvodnji povrća koriste se skoro svi načini navodnjavanja. Kod nas se navodnjavanje povrća uglavnom vrši sistemom kišenja za useve koji se gaje u gustom sklopu. Međutim, kod pojedinih vrsta, koje su osetljive na određene bolesti, navodnjavanje kišenjem nije pogodan način, jer se vlaženjem nadzemnih delova stvaraju uslovi za intenzivnu pojavu određenih bolesti. Ovakvo povrće treba navodnjavati sistemom kap po kap ili površinskim sistemom - brazdama koje inače, kao što smo naveli i praktikujemo.

Mnoge vrste povrća su vrlo osetljive na kvalitet vode za navodnjavanje, što imamo u vidu prilikom izgradnje sistema i planiranja setvene strukture. Ovaj faktor je od izuzetnog značaja u organskoj proizvodnji povrća, jer se navodnjavanjem vodom koja sadrži štetne i opasne materije preko dozvoljene granice, može ugroziti kvalitet proizvoda, koji se zahteva od organske proizvodnje.

Navodnjavanje sistemom kap po kap primenjujemo kod širokoredne proizvodnje povrća i u zaštićenom prostoru.

Kada se na lateralima umesto kapaljki postave mikrorasprskivači, može se navodnjavati tzv. mikrokišenjem. Pošto rasprskivači imaju mali domet, ugrađujemo ih za male površine, koje mogu imati i nepravilan oblik.

Više fotografija